Freeletics Bodyweight Workouts

Freeletics workouts

Přehled Freeletics Bodyweight Workouts

Není to tak dávno, kdy jste na stránkách freeletics.com mohli v internetovém prohlížeči ještě otevřít přehled všech workoutů. Dokonce se zde dal spustit i daný trénink a to přímo na vašich monitorech, takže jste nepotřebovali v podstatě mobil.

Freeletics se však neustále vyvíjí což je na jednu stranu určitě dobře. Bohužel na stranu druhou mě třeba osobně zamrzelo, když tato možnost výše popsaná – zmizela (nevěřím, že s tím někdo mohl mít problém). No nevadí. Ikdyž veškeré níže sepsané workouty najdete nyní alespoň v aplikaci Freeletics na svém chytrém telefonu, rozhodl jsem se to sepsat i sem na web.

Postupně budu aktualizovat a vylepšovat tento přehled.

Pozn.: Workouty označené * (hvězdičkou) jsou workouty, které se Vám zpřístupní s Couchem (tj. placená verze Freeletics).

Freeletics Bodyweight Workouts

[Naposledny akutalizováno 10. 7. 2018]

ACHILLES

AchillesAchilles - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Pull Ups 10 10 10 10 10
Burpees 20 20 20 20 20
Squats 30 30 30 30 30


ADONIS

AdonisAdonis - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
Burpees 40 30 20 10
Split Lunges 40 30 20 10
Crunches 40 30 20 10


AGON

AgonAgon - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶②③
Difficulty / Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Pushups 5 5 5 5 5
Hanging Leg Raises 10 10 10 10 10
Squats 20 20 20 20 20


AIAS

AiasAias - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶②③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo
Muscleups 7
OH Pushups 14
Strict Toes-to-Bar 21


AMAZONA

AmazonaAmazona - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Lower, Core / Spodek těla, Střed těla
Duration / Časová náročnost: ❶❷❸
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo
Lunges 20 20
Cossack Squats 20 20
Split Lunges 20 20
Reverse Lunges 20 20
Squat Jumps 20 20
Plank Leg Lifts 100 100


APHRODITE

AphroditeAphrodite - Workout
Popis:
Zaměření: Core, Lower / Střed těla, spodek těla
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Burpees 50 40 30 20 10
Squats 50 40 30 20 10
Situps 50 40 30 20 10


APOLLON

ApollonApollon - Workout
Popis: AKTUALIZOVANÝ 21. 6. 2018 (v5.0)
Zaměření: Lower / Spodek těla
Časová náročnost: ❶❷③
Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: 400 m

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Burpees 20 20 20
Sprint 400 m 400 m 400 m
Squats 20 20 20
Rest 90 sec 90 sec

ARACHNE

ArachneArachne - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
Spiderman Pushups 20 20 20 20
Squats 20 20 20 20
Plank Switches 10 10 10 10


ARES

AresAres - Workout
Popis:
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Časová náročnost: ❶②③
Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar & 40 m / Hrazda & 40 m

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Pullups 7 7 7 7 7
Situps 7 7 7 7 7
Sprint 2 x 40 m 2 x 40 m 2 x 40 m 2 x 40 m 2 x 40 m
Rest 60 sec 60 sec 60 sec 60 sec


ARTEMIS

ArtemisArtemis - Workout
Popis:
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Časová náročnost: ❶❷③
Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo
Burpees 50
Pullups 50
Pushups 100
Squats 150
Burpees 50

ATALANTA

AtalantaAtalanta - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷❸
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: 400 m

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Sprint 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m
Pushups 20 20 20 20 20
Situps 20 20 20 20 20
Rest 180 sec 180 sec 180 sec 180 sec


ATHENA

AthenaAthena - Workout
Popis:
Zaměření: Core, Lower / Střed těla, spodek těla
Časová náročnost: ❶②③
Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Climbers 25 20 15 10 5
Situps 25 20 15 10 5
Squats 25 20 15 10 5
Rest 25 20 15 10

ATLAS

AtlasAtlas - Workout
Popis: ZRUŠENO 21. 6. 2018 (v5.0)
Zaměření: Core, Lower / Střed těla, spodek těla
Časová náročnost: ❶❷③
Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: 2 km

AURA

AuraAura - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Lower / Spodek těla
Duration / Časová náročnost: ❶②③
Difficulty / Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
Jumping Jacks 10 20 40 20
Squats 20 40 20 10


CHARON

CharonCharon - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Burpees 10 10 10 10 10
High Knees 20 20 20 20 20
Pushups 10 10 10 10 10
Split Lunges 20 20 20 20 20
Rest 30 30 30 30 30


CHIMERA

ChimeraChimera - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷❸
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Strict Pullups 15 10 5
Strict Toes-to-Bar 20 15 10
Pushups 25 20 15
Squats 30 25 20
HH Leg Raises 35 30 25
Jumping Jacks 40 35 30


DEMETER

DemeterDemeter - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷❸
Difficulty / Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Plank Switches 5 5 5 5 5
Burpees 10 10 10 10 10
Lunges 20 20 20 20 20
Mountain Climbers 30 30 30 30 30


DIONE

DioneDione - Workout
Popis:
Zaměření: Core / Střed těla
Časová náročnost: ❶❷❸
Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Jumping Jacks 75 75 75
Burpees 25 25 25
Pushups Leg Raises 50 50 50
Jumping Jacks 75 75 75
Sit Ups 50 50 50
Burpees 25 25 25

ECHO

EchoEcho - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶②③
Difficulty / Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Sprawls 40 30 20
High Knees 40 30 20

ELEKTRA

ElektraElektra - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶②③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Wall / Zeď

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
HS Pushups 12 9 6 3
Pistols 24 18 12 6

EREBOS

ErebosErebos - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷❸
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
Passive Hang 60 sec 60 sec 60 sec 60 sec
Strict Toes-to-Bar 10 10 10 10
Split Lunges 40 40 40 40
Burpees 25 25 25 25


ERIS

ErisEris - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Wall / Zeď

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
HS Pushups 5 5 5 5 5
Pushups 10 10 10 10 10
Pistol Squats 10 10 10 10 10


GAIA

Gaia
Popis: ZRUŠENO 21. 6. 2018 (v5.0)
Zaměření: Core, Lower / Střed těla, spodek těla
Časová náročnost: ❶❷❸
Obtížnost: ❶❷❸

HADES

HadesHades - Workout
Popis:
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Časová náročnost: ❶❷③
Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar & 40 m / Hrazda & 40 m

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Burpees 25 25 25
Pullups 15 15 15
Pushups 15 15 15
Burpees 25 25 25
Sprint 2 x 40 m 2 x 40 m 2 x 40 m

HEBE

HebeHebe - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶②③
Difficulty / Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Squats Jumps 10 10 10
Squats 15 15 15
Sprawls 15 15 15
Pushups 10 10 10


HEKATE

HekateHekate - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶②③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Clapping Pushups 16 12 8 6 4
Pistols Squats 16 12 8 6 4


HELIOS

HeliosHelios - Workout
Popis:
Zaměření: Core, Lower / Střed těla, spodek těla
Časová náročnost: ❶❷❸
Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo
Burpees 100
Lunges 125
Climbers 150
Situps 125
Climbers 150
Lunges 125
Burpees 100

HERAKLES

HeraklesHerakles - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Upper / Vršek těla
Časová náročnost: ❶②③
Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Commando Pullups Left 5 5 5
Straight Bar Dips 10 10 10
Commando Pullups Right 5 5 5
Pushups 10 10 10
Rest 60 sec 60 sec

HERMES

HermesHermes - Workout
Popis:
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Časová náročnost: ❶❷③
Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: 20 m

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
Sprint 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m
Pushups 10 10 10 10
Rest 30 sec 30 sec 30 sec 30 sec
Sprint 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m
Pushups 10 10 10 10
Rest 30 sec 30 sec 30 sec 30 sec
Sprint 2x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m
Rest 60 sec 60 sec 60 sec 60 sec

HYPERION

HyperionHyperion - Workout
Popis: ZRUŠENO 21. 6. 2018 (v5.0)
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Časová náročnost: ❶❷③
Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Wall / Stěna

IRIS

IrisIris - Workout
Popis: ZRUŠENO 21. 6. 2018 (v5.0)
Zaměření: Core, Lower / Střed těla, spodek těla
Časová náročnost: ❶❷❸
Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: 1 km

KADMOS

KadmosKadmos - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: 20 m

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Sprint 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m
Burpees 10 10 10 10 10
Rest 60 sec 60 sec 60 sec 60 sec


KENTAUROS

KentaurosKentauros - Workout
Popis:
Zaměření: Core, Lower / Střed těla, spodek těla
Časová náročnost: ❶❷❸
Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: 20 m

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo
Lunge Walk 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m
Jumps 10 10 10 10 10 10
Burpee Frogs 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m
Jumps 10 10 10 10 10 10

KERBEROS

KerberosKerberos - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Plank Hold 60 sec 120 sec 180 sec
Plank Switches 10 20 30
Squats 10 20 30


KRIOS

KriosKrios - Workout
Popis:
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Časová náročnost: ❶②③
Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Pullups 10 25 10
Squats 10 25 10
Situps 10 25 10

KYKLOPS

KyklopsKyklops - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷❸
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo
Jumping Jacks 100
High Knees 50
Burpees 25
Pushups 20
Squat Jumps 15
Strict Pullups 10
Strict Toes-to-Bar 5
Strict Pullups 10
Squat Jumps 15
Pushups 20
Burpees 25
High Knees 50
Jumping Jacks 100

KRONOS

KronosKronos - Workout
Popis: ZRUŠENO 21. 6. 2018 (v5.0)
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Časová náročnost: ❶❷❸
Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

MANIA

ManiaMania - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Clapping Pushups 6 6 6
Squat Jumps 6 6 6
Spiderman Pushups 12 12 12
Lunges 12 12 12
Pushups 18 18 18
Squats 18 18 18


MEDUSA

MedusaMedusa - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Wall / Zeď

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo
HS Pushups 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Squat Jumps 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Pushups 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9


METIS

MetisMetis - Workout
Popis:
Zaměření: Core, Lower / Střed těla, spodek těla
Časová náročnost: ❶②③
Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Burpees 10 25 10
Climbers 10 25 10
Jumps 10 25 10

MINOTAUROS

MinotaurosMinotauros - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: 20 m

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
High Knees 20 20 20 20 20
Lunge Walk 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m
Burpees 20 20 20 20 20


MORPHEUS

MorpheusMorpheus - Workout
Popis:
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Časová náročnost: ❶②③
Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Pushups 5 7 10 7 5
Lunges 10 15 20 15 10
Jumping Jacks 20 30 40 30 20

NEMESIS

NemesisNemesis - Workout
Popis: AKTUALIZOVANÝ 21. 6. 2018 (v5.0)
Zaměření: Core, Lower / Střed těla, spodek těla
Časová náročnost: ❶②③
Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Crunches 50 40 30 20 10
Mountain Climbers 10 20 30 40 50

NYX

NYXNYX - Workout
Popis:
Zaměření: Core, Lower / Střed těla, spodek těla
Časová náročnost: ❶②③
Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Situps 10 25 10
Leg Raises 10 25 10
Standups 10 25 10

ODYSSEUS

OdysseusOdysseus - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷❸
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: 20 m

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo
Burpees 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Lunge Walk 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m
Pushups 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Sprint 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m 2 x 20 m
Rest 60 sec 60 sec 60 sec 60 sec 60 sec 60 sec 60 sec 60 sec 60 sec

ORION

OrionOrion - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Strict Pullups 12 10 8 6 4
Pistol Squats 16 14 12 10 8
Pushups 20 18 16 14 10


ORPHEUS

OrpheusOrpheus - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶②③
Difficulty / Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
HS Pushups 30 30 30 30
Pistols 30 sec 30 sec 30 sec

PEGASOS

PegasosPegasos - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Upper, Core / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶②③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar & Wall / Hrazda & stěna

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
HS Pushups 7 7 7
Strict Pullups 14 14 14
Strict Toes-to-Bar 21 21 21

PERSEPHONE

PersephonePersephone - Workout
Popis:
Zaměření: Core, Lower / Střed těla, spodek těla
Časová náročnost: ❶②③
Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Lunges 30 30 30
Burpees 30 30 30
Leg Raises 30 30 30
Rest 30 30 30

PERSEUS

PerseusPerseus - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Strict Pullups 5 5 5 5 5
Mountain Climbers 40 40 40 40 40
Sphinx Pushups 5 5 5 5 5
High Knees 40 40 40 40 40


POSEIDON

PoseidonPoseidon - Workout
Popis:
Zaměření: Upper / Vršek těla
Časová náročnost: ❶②③
Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
Pullups 20 15 10 5
Pushups 20 15 10 5

PROMETHEUS

PrometheusPrometheus - Workout
Popis:
Zaměření: Core, Lower / Střed těla, spodek těla
Časová náročnost: ❶❷③
Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Climbers 30 20 10 20 30
Pushups 10 7 5 7 10
Situps 30 20 10 20 30
Squats 30 20 10 20 30
Jumping Jcks 50 50 50 50 50
Rest 30 sec 30 sec 30 sec 30sec

RHEA

RheaRhea - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶②③
Difficulty / Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
High Knees 20 15 10
Crunches 20 15 10
Squats 20 15 10

SELENE

SeleneSelene - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Jumping Jacks 50 50 50 50 50
Crunches 20 20 20 20 20
Lunges 20 20 20 20 20
Burpees 20 20 20 20 20

SKYLLA

SkyllaSkylla - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
Pullups 5 5 5 5 5
Strict Toes-to-Bar 10 10 10 10 10
Squat Jumps 15 15 15 15 15


STYX

StyxStyx - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷❸
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo
Burpees 10 10
Squats 20 20
Mountain Climbers 30 30
High Knees 40 40
Jumping Jacks 50 50
High Knees 40 40
Mountain Climbers 30 30
Squats 20 20
Burpees 10 10
Rest 60 sec


TANTALUS

TantalusTantalus - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷❸
Difficulty / Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar / Hrazda

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo
Chest-to-Bar Pullups 6 6 6 6 6 6
Archer Pushups 6 6 6 6 6 6
Strict Toes-to-Bar 6 6 6 6 6 6
Pistol Squats 6 6 6 6 6 6

THALASSA

ThalassaThalassa - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo
Jumping Jacks 50 50 50
Burpees 20 20 20
HH Leg Raises 25 25 25
Jumping Jacks 50 50 50
Crunches 50 50 50
Burpees 20 20 20

THANATOS

ThanatosThanatos - Workout
Popis: ZRUŠENO 21. 6. 2018 (v5.0)
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Časová náročnost: ❶❷③
Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

THESEUS

TheseusTheseus - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶❷③
Difficulty / Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
Clapping Pushups 5 5 5 5
High Knees 20 20 20 20
Burpees 10 10 10 10
Mountain Climbers 30 30 30 30
Rest 60 sec 60 sec 60 sec

TRITON

TritonTriton - Workout
Popis: ZRUŠENO 21. 6. 2018 (v5.0)
Zaměření: Upper / Vršek těla
Časová náročnost: ❶❷③
Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pulluup Bar & Wall / Hrazda & stěna

TYPHON

TyphonTyphon - Workout
Popis: NOVÉ
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Duration / Časová náročnost: ❶②③
Difficulty / Obtížnost: ❶②③
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
Squat Jumps 20 20 20 20
Pushups 10 10 10 10
Rest 20 sec 20 sec 20 sec 20 sec
High Knees 30 30 30 30
Burpees 10 10 10 10
Rest 30 sec 30 sec 30 sec

URANOS

UranosUranos - Workout
Popis: ZRUŠENO 21. 6. 2018 (v5.0)
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Časová náročnost: ❶❷❸
Obtížnost: ❶❷③
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar & 2 km / Hrazda & 2 km

VENUS

VenusVenus - Workout
Popis: AKTUALIZOVANÝ 21. 6. 2018 (v5.0)
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Časová náročnost: ❶❷③
Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: No Equipment / Bez příslušenství

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
Pushups 50 50 50 50
Crunches 20 20 20 20
Squats 50 50 50 50

ZEUS

ZeusZeus - Workout
Popis: AKTUALIZOVANÝ 21. 6. 2018 (v5.0)
Zaměření: Full Body / Celé tělo
Časová náročnost: ❶❷❸
Obtížnost: ❶❷❸
Popis:
Equipment / Příslušenství: Pullup Bar & Wall / Hrazda & stěna

Standart 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
HS Pushups 10 10 10 10
Pullups 20 20 20 20
Pushups 30 30 30 30
Situps 40 40 40 40
Squats 50 50 50 50

Pozn.: Postupně aktualizuji.

Závěr

Ať už se to v budoucnu na stránkách freeletics.com znovu zpřístupní nebo nikoliv, zde a nebo na svém mobilu v aplikaci Freeletics najdete vždy výpis všech Freeletics workoutů.

Pokud budete mít nápad, jaké další rozdělení by šlo udělat, napište zde dolů do komentáře 🙂

Přehled článků:

 

- Pomohl vám článek? -

About Jason

Cvičí a baví ho Freeletics. Má to výsledky. Na své stránky FitWolf.cz sdílí své zkušenosti se cvičením Freeletics. Radí, pomáhá a motivuje ostatní.

View all posts by Jason →

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *